POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Această politică se referă la aspecte legate de protecția datelor cu caracter personal ale companiei TOTEM Communication cu sediul în str. Popa Soare nr. 27, 023981 București, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J40/13710/2003, CUI RO15816821), denumită în continuare TOTEM.

Viziune

În circumstanțele și în mediul de afaceri din prezent și mai ales în viitor, protecția datelor cu caracter personal este esențială pentru noi precum și pentru Clienții și partenerii noștri. De aceea ne angajăm să protejăm informațiilor noastre și ale Clienților și partenerilor noștri, să monitorizăm, să evaluăm și să îmbunătățim adecvarea și eficacitatea acestei protecții din punct de vedere personal, metode și active, inclusiv hardware si software.

Misiune

Asigurarea protecției datelor cu caracter personal, a confidențialității, integrității și disponibilității acestora în condiții de conformitate cu cerințele legale, reglementate și cu alte cerințe asumate în acest domeniu.

Domeniu de aplicare

Toate activitățile de procesare, transfer și păstrare a datelor cu caracter personal, întreg personalul implicat si toate activele relevante din toate departamentele societății, inclusiv hardware, software, medii de stocare, documente și înregistrări.

Scop

Scopul Politicii este de a proteja datele cu caracter personal ale TOTEM, clienților acestuia, partenerilor și colaboratorilor săi și a persoanelor vizate din cadrul proiectelor sale.

Principii

 • Respectarea legilor, corectitudine și transparență
  Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal, corect și transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecților datelor .
 • Limitarea la scopul specificat
  Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite și legitime și nu vor fi prelucrate într-un mod incompatibil cu scopurile inițiale.
 • Acuratețea datelor / Actualitatea datelor
  Datele personale vor fi precise și, în cazurile în care este necesar, actualizate constant. TOTEM va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertențele în mod prompt.
 • Limitarea la datele necesare
  Datele personale vor fi adecvate, relevante și limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp decât este necesar.
 • Drepturile subiecților datelor cu caracter personal
  TOTEM respectă drepturile tuturor subiecților datelor, inclusiv drepturile privind accesul la datele acestora, restricția prelucrării sau a ștergerii acestora și referitor la acuratețea acestora. TOTEM va furniza informații clare și neambigue despre modul și scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal ale subiecților.
 • Ștergerea datelor cu caracter personal 
  Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal va fi definită. TOTEM elimină datele personale care nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau în cazul în care consimțământul este retras și nu se mai aplică niciun alt scop legitim pentru prelucrarea datelor.
 • Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor 
  Datele personale vor fi prelucrate în condiții de siguranță. Vor fi luate măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. TOTEM asigură, în totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidențialitate și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, TOTEM are abilitatea de a restaura, în timp util, disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal.
 • Protecția implicită a datelor cu caracter personal 
  TOTEM va implementa măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat în cursul dezvoltării de noi produse.
 • Responsabilitate
  TOTEM își asumă responsabilitatea pentru toate activitățile privind prelucrarea datelor cu caracter personal. TOTEM își manifestă responsabilitatea și are capacitatea de a demonstra conformitatea.

Decizii finale:

Pentru a se asigura succesul misiunii de asigurare a protecției datelor cu caracter personal, managementul TOTEM Communication a numit un Responsabil cu Protecția Datelor care va duce la îndeplinire Politica și va furniza sprijin și îndrumare pentru implementarea acesteia.

Pentru aplicarea prezentei Politici au fost puse in funcțiune proceduri interne de protecție a datelor cu caracter personal.

Fiecare persoană cu funcție de conducere din TOTEM răspunde de implementarea si succesul prezentei politici în zona sa de conducere, inclusiv de implicarea ți performantele în acest sens ale personalului subordonat.

Fiecare Angajat are obligația să cunoască, să respecte și să susțină prezenta Politica și prevederile aplicabile din documentația de protecție a datelor cu caracter personal comunicată de TOTEM.

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a TOTEM va fi revizuită periodic.

Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost aprobată de managementul TOTEM.

Prezenta Politica de Protecție a Datelor cu Caracter Personal a fost actualizată ultima dată la data de 23.10.2023.